Domov / Spoločnosť / Prievidzské deti oslavovali les

Prievidzské deti oslavovali les

Pri príležitosti Dňa Zeme sa v piatok 26. 4. 2019 na Námestí slobody v Prievidzi uskutočnila záverečná prezentácia a vyhodnotenie EKOROKU s Nestlé Slovensko, s.r.o. Tento environmentálny projekt sa v školskom roku 2018/2019 realizoval už po 16-krát a tentoraz sa venoval téme „OSLAVA LESA.“ Zapojilo sa do neho cca 3000 detí z piatich základných škôl (ZŠ) a dvoch základných škôl s materskou školou (ZŠ s MŠ) v Prievidzi. O svojich aktivitách pravidelne informovali na svojich internetových stránkach a prostredníctvom Centra voľného času (CVČ) v Prievidzi. Informovala o tom organizátorka podujatia Mgr. Miriam Bencová, riaditeľka CVČ.

,,Jednotlivé školy realizovali v rámci projektu vlastné projekty. Pozorovali pritom prírodu, sadili stromčeky, čistili okolie školy, zbierali odpady. Problematika životného prostredia patrí k najdiskutovanejším a najčastejšie riešeným otázkam každodenného života. Projekt je voľným pokračovaním minuloročných aktivít projektu mesta Prievidza a firmy NESTLÉ Slovensko, zameraných na prehĺbenie záujmu detí i celej verejnosti o problematiku životného prostredia vo svojom okolí. Jeho cieľom je posilniť vedomosti, zručnosti a schopnosti žiakov v oblasti ochrany prírody a životného prostredia a realizovať aktivity pri skrášľovaní a udržiavaní mesta. Projekt trval od novembra 2018 do apríla 2019 a vyvrcholil záverečnou prezentáciou,“ konštatovala M.Bencová.

Dodala, že tento rok školy nemali prezentačné stánky. Namiesto toho deti usporiadali okolo Námestia slobody sprievod v kostýmoch s lesnou tematikou. Na námestí boli stánky organizácií zaoberajúcich sa ochranou prírody, ktoré si pre deti pripravili rôzne výstavy, interaktívne hry, súťaže a tvorivé dielne. Boli medzi nimi Štátne lesy (Lesná pedagogika), Hornonitrianske múzeum v Prievidzi, ZOO Bojnice, SZOPK Prievidza (Včely v meste, Vtáky v meste), Zelený bicykel a iné. Deti sa počas týchto aktivít naučili sadiť kvety, vyrobiť búdku, spoznať stopy zvierat a pod. Premietal sa aj ekofilm „Nesmrteľný les“ a konala beseda s jeho autorom Erikom Balážom. Deti vytvorili aj ODKAZ ZEMI a to maľovaním na veľké plátno vystavené na námestí a neskoršie v CVČ.

V časti projektu „Zelený nápad“ školy revitalizovali a obnovovali priestory svojho areálu. Dve vybrané základné školy a jedna materská škola dostali finančnú podporu na ich realizáciu. V časti projektu „Ekoinfo“ školy realizovali aktivity súvisiace s environmentálnou výchovou a témou Ekoroku „Oslava lesa“.

,,Aktualizovali aj svoje webové stránky pravidelným zverejňovaním zrealizovaných aktivít a vložili na ňu víťazné logo minuloročného EKOROKU. Vytvorili logo školy, ktoré bude použité na prezentáciu školy pri ukončení projektu a v závere projektu vyhodnotili najlepšie aktivity, podujatia a činnosti žiakov súvisiace s projektom oslavy lesa. Pripravili aj krátky program súvisiaci s tematikou lesa na záverečnú prezentáciu. Projekt realizuje mesto Prievidza v spolupráci s CVČ a finančnou podporou od spoločnosti Nestlé Slovensko v celkovej výške 8 000 eur,“ povedala M.Bencová.

Prievidzské deti spolu vyzbierali aj 51 588 kg starého papiera, čím zachránili 877 stromov. (Údaje vychádzajú zo Severoamerickej organizácie pre ochranu životného prostredia Earth Care ktorá uvádza, že 1 tona zberového papiera zachráni 17 stromov a vytriedením okolo 100 ton papiera sa zachráni približne 1 hektár storočného lesa). Okrem toho ZŠ Malonecpalská vyzbierala 199 starých mobilov.

Manažérka pre korporátne záležitosti Nestlé Slovensko Ľubica Novotná k EKOROKU povedala: ,,Firma Nestlé Slovensko si považuje za česť, že môže byť prítomná už 16 rokov pri budovaní environmentálneho povedomia detí materských a základných škôl v Prievidzi. Zakladatelia tejto ojedinelej tradície si zaslúžia naše uznanie za to, že iniciovali jej vznik a vymysleli celý koncept projektu. Vďaka nemu je zabezpečená kontinuita výchovy k zdravému životnému prostrediu, ktorá má v Prievidzi dlhú tradíciu a prináša konkrétne výsledky. Od detí sa učia aj ich rodičia a výsledkom je čistejšie a zdravšie životné prostredie. Firma Nestlé je vedúcou svetovou firmou v potravinárskom priemysle s prepracovanou stratégiou v environmentálnej oblasti s osobitným dôrazom na ochranu vody a boj proti plastovému odpadu. Budeme radi, ak tieto aktivity pretrvajú aj ďalšie roky a vzdelané deti budú žiť v zdravom prostredí.“

Primátorka mesta Prievidza Katarína Macháčková k EKOROKU uviedla: ,,Môžeme byť hrdí na to, že tento ojedinelý projekt, za účasti firmy Nestlé i mesta Prievidza, má takú dlhú tradíciu. Na programe odrástla celá jedna generácia, ktorá už má k životnému prostrediu iný vzťah ako ich rodičia. Pre tieto deti je separovanie druhotných surovín samozrejmosťou a naopak, uvedomujú si, že čistý vzduch, priezračná voda, či zdravý les plný zvierat nie sú samozrejmosťou a že aj oni sami môžu prispieť k tomu, aby žili zdravšie a krajšie. Naše poďakovanie patrí predovšetkým pedagógom, ktorí tieto deti vedú. V neposlednom rade patrí i firme Nestlé, ktorá má v našom meste výrobný závod a ktorá tieto projekty financuje. Ukazuje tak, že je zodpovednou firmou, ktorá prináša ľuďom nielen prácu, ale zdieľa s nimi aj rovnaké hodnoty trvalo udržateľného rozvoja.“

Kontakty:
Miriam Bencová, riaditeľka CVČ Spektrum v Prievidzi, cvcprievidza@gmail.com, +421 905 236 378
Ľubica Novotná, manažérka pre korporátne záležitosti Nestlé Slovensko s.r.o., lubica.novotna@sk.nestle.com , +421 907 706 112

O spoločnosti Nestlé
Nestlé je najväčším výrobcom potravín a nápojov na svete. Podniká v 189 krajinách sveta, zamestnáva 328 000 zamestnancov. Poslaním Nestlé je zvyšovať kvalitu života a prispievať k zdravšej budúcnosti. Nestlé ponúka široké portfólio výrobkov a služieb pre ľudí ako aj pre ich domácich miláčikov. Ide o viac ako 2 000 značiek, od globálnych ikon, akými sú Nescafé alebo Nespresso, až po miestne značky. Základom podnikania Nestlé je stratégia rozvoja výživy, zdravia a vyváženého životného štýlu. Spoločnosť bola založená pred 150 rokmi vo švajčiarskom Vevey, kde dodnes sídli. V Česku Nestlé vyrába vo svojich závodoch ZORA Olomouc a SFINX Holešov cukrovinky pod značkami Orion, Kofila, Margot, BonPari, JOJO a ďalšie. Na Slovensku vyrába v závode Carpathia Prievidza široký sortiment kulinárskych výrobkov pod značkami Maggi a Carpathia. Viac na www.nestle.sk.

About Tlačové správy

Správy a články venované témam, prezentáciám noviniek a agentúrne správy.

Check Also

Vychutnajte si gastronómiu severovýchodného Slovenska

Severovýchod Slovenska ponúka nielen možnosti liečebnej, náučnej, či historizujúcej turistiky, ale aj možnosti gastronomických zážitkov. ...