Domov / Lifestyle / Na Slovensku odporúčame, no niektorí stále doporučujú. Čo je správne?

Na Slovensku odporúčame, no niektorí stále doporučujú. Čo je správne?

Slovenčina je tvrdý oriešok. Trápi mnohých aj na dôchodku. No ak vysokoškolský profesor svojim žiakom doporučuje, rovnako ako lekár, pedagóg, či dokonca učiteľ slovenčiny, niečo také môžeme pochopiť len ak študoval v Českej republike. Tam majú slovo doporučovat bežné v rámci dávania rád, alebo určiť vhodnejšiu voľbu pre niekoho.

Spoločnsoť verejnosť a rozhovor

Na Slovensku však máme poriadny rozdiel v tom, kedy slovo môžeme použiť. Mnohí pritom toto nechápu a neschopnosť slovenských učiteľov sa to naučiť mýli aj žiakov.

Doporučovať môžeme jedine list

Doporučovať môžeme len listovú zásielku, alebo balík (tzv. doporučený list, alebo doporučená zásielka). Ide o odvodeninu od porúčať, dávať priamo do rúk, vkladať do konkrétnych rúk.

Odporúčať môžeme voľbu, dávame odporúčanie

Ak už ale dávame na výber jednu voľbu viac, čiže chceme niečo uprednostniť, alebo upriamiť pozornosť, používame slovo odporúčať. Ide tak o tvary:

– odporúčanie
– odporúčať
– odporúčanie

Doporučujú stále vzdelaní ľudia

Doporučenky máme u lekárov, lekári doporučujú jednotlivcov k špecialistom, doporučujú nám určité rady aj banky, rôzne inštitúcie. Doporučujú nám vysokoškolskí profesori niektoré riešenia a doštudovania látok.
V minulosti sa na Slovensku objavila rádio reklamná kampaň pre Hornbach, kde absolútne zvýraznili tvrdenie v úvode reklamy „Hornbach doporučuje“ a ešte do roku 2015 nebolo inej reklamy ako „Zubný lekár doporočuje Sensodyne“. Zubná pasta Sensodyne mala niekoľko rokov závažný problém korektne uvádzať reklamy v slovenskom jazyku, čo zmenil až najnovší podivný pán s kyslým výrazom v tvári a podivnou artikuláciou, ktorý už nedoporučuje.

About admin

Check Also

Severovýchod Slovenska v zime núka wellness, lyžovanie, kultúru, históriu

Severovýchod  Slovenska je atraktívny pre cestovný ruch celoročne. Hlavná sezóna sa síce sústreďuje na leto, ...